Orun

ORUN is de onafhankelijke stichting Opleiding Ruiterfederatie Nederland.

De ORUN bewaakt de kwaliteit van de examens van de erkende instructeursopleidingen in de paardensport en  certificeert en of diplomeert de kandidaten. De ORUN selecteert de examinatoren die jaarlijks een bijscholing volgen.

De sportbond KNHS heeft als taak om instructeursopleidingen in Nederland te erkennen, een licentie te geven - bijvoorbeeld van MBO onderwijsinstellingen en particuliere aanbieders. De KNHS geeft die licentie alleen aan opleidingen die voldoen aan de Kwalificatiestructuur Sport van NOC*NSF. De ORUN werkt samen met de KNHS en bewaakt van alle hippische Instructeursopleidingen met een licentie de kwaliteit van de examens conform die Kwalificatiestructuur Sport.