Doelstelling

De stichting heeft ten doel:    

 • het adequaat toetsen of doen toetsen van cursisten voor een instructeursdiploma voor de paardensport, aangemeld door hun opleiding die door de KNHS erkend moet zijn
 • het certificeren en/of diplomeren van de kandidaten, die met goed gevolg een door de stichting erkend examen hebben afgelegd
 • het bewaken van de kwaliteit van de examens. De stichting kijkt naar de afname van het examen en naar de dekking met betrekking tot de inhoud van de opleidingen
 • het monitoren van de inzet (vraag en aanbod) van de beschikbare examinatoren.
 • het bewaken van de kwaliteit van de examinatoren

Uitgangspunt van deze toetsing is de Kwalificatiestructuur Sport (KSS) van het NOC*NSF.                

Hoe verwezenlijkt de stichting haar doel:       

 • het vaststellen van examennormen en examenreglementering;
 • het vaststellen van toetsingsnormen,
 • het benoemen van examencommissieleden/ examinatoren;
 • het jaarlijks scholen van examinatoren
 • het doen afnemen van examens;
 • het toezicht houden op de correcte wijze van uitvoering van de examens.