Klachten

Wij vinden het belangrijk dat kandidaten die een examen hebben afgelegd tevreden zijn over de wijze waarop dit is gegaan. Indien u ontevreden bent over de wijze waarop het examen is gegaan kunt een klacht indienen. Klik hier voor de klachtenprocedure.

Hoe werkt het?

U krijgt na het indienen van een klacht binnen 10 werkdagen te horen of deze wel of niet ontvankelijk is.  Is de klacht ontvankelijk dan neemt het ORUN-bestuur de klacht in behandeling en probeert de klager binnen 3 tot 6 weken een antwoord te geven. Deze termijn kan verlengd worden indien er een onderzoek gedaan moet worden om tot een beantwoording te komen. De klager zal hierover worden bericht.

Indienen van een klacht kan via klacht@orun.nl

Klachten over de opleiding horen thuis bij de desbetreffende opleiding of bij de KNHS

Zie voor de klachtenprocedure voor KNHS-opleidingen hier