Wat is de ORUN?

ORUN is de onafhankelijke stichting Opleiding Ruiterfederatie Nederland.

De ORUN bewaakt de kwaliteit van de examens van de erkende instructeursopleidingen in de paardensport en certificeert en of diplomeert de kandidaten. De ORUN benoemt de examinatoren en hanteert bij de selectie onder andere de volgende criteria:
- opleidingsniveau en eigen vaardigheidsniveau
- praktijk ervaring in de paardensport, in het bijzonder t.a.v. toetsing en examinering

De sportbond KNHS heeft als taak om instructeursopleidingen in Nederland te erkennen, een licentie te geven - bijvoorbeeld van MBO onderwijsinstellingen en particuliere aanbieders. De KNHS geeft die licentie alleen aan opleidingen die voldoen aan de Kwalificatiestructuur Sport van NOC*NSF. De ORUN werkt samen met de KNHS en bewaakt de kwaliteit van de examens van alle hippische Instructeursopleidingen met een licentie, conform de Kwalificatiestructuur Sport.